Tuyển dụng

Chuyên viên Marketing Ads

Mô tả công việc – Lên ý tưởng và triển khai các chiến dịch quảng bá thương hiệu – Thực hiện chạy quảng cáo trên